De Moedermavo is opgericht in 1975 door Anton Remmers, directeur van de Ariënsmavo in Middenmeer

Deze foto is gemaakt door Nienke Eversdijk
Toen midden de jaren zeventig van de vorige eeuw Anton Remmers met het idee kwam om ouders van zijn leerlingen de gelegenheid te geven om een mavo-diploma te halen, kon hij niet vermoeden dat dit aan een grote behoefte voldeed.

Anton Remmers was de directeur van de mavo in Middenmeer in de Wieringermeerpolder en hij had wat ruimte in het lesrooster om overdag wat extra lessen te geven. Op een advertentie in het plaatselijke krantje en in een damesblad meldden zich de eerste cursisten, die van Alkmaar tot Texel kwamen.

Het waren voornamelijk moeders van schoolgaande kinderen die om wat voor reden dan ook nooit hun middelbare schooldiploma hebben kunnen halen. De naam ‘Moedermavo’ lag dan ook voor de hand. In de beginjaren kwam het vaak voor dat de mavo-leerlingen hun moeder in hetzelfde gebouw en dezelfde klaslokalen tegenkwamen.

Gemakkelijk hadden de dames het niet; naast hun huishoudelijke taken kregen ze van school flink wat huiswerk mee, wat door het thuisfront niet altijd gewaardeerd werd. Maar de solidariteit in en buiten school was enorm. Samen blokken, huiswerk maken en overhoren, elkaar ondersteunen in moeilijke ogenblikken, meerijden naar school en elkaars kinderen opvangen.

Het studeren voor volwassenen overdag was in die tijd een onbekend verschijnsel; mogelijkheid boden alleen de avondscholen. De oprichting van de Moedermavo paste in die tijd uitstekend bij de emancipatiegedachte.

De lessen waren vrijwel identiek aan die van de ‘kinder’-mavo, met zo’n vierentwintig leerlingen in een lokaal met rijen schoolbanken. Ook de lesstof, het examen en de exameneisen waren gelijk aan die van de reguliere mavo. Het heeft Anton Remmers veel moeite gekost om bij het Ministerie van Onderwijs de voorschriften aan te passen en het bij voorbeeld voor elkaar te krijgen dat er per vak geëxamineerd kon worden; na 6 deelcertificaten kon je dan een compleet mavo-diploma krijgen. Alle vakken moesten dan wel voldoende zijn en ze konden niet gecompenseerd worden.

Als snel werd de capaciteit van het schoolgebouw te klein. De houten bouwkeet, die door docenten en vrijwilligers op het terrein achter de school was neergezet, heeft jarenlang dienst gedaan, tot er een grotere kantoorunit geplaatst kon worden. De bouwkeet werd daarna gebruikt als kindercrèche. Mevrouw Remmers en vrijwilligsters van moedermavocursisten die op dat moment geen les hadden, waren de crècheleidsters.

Na enkele jaren kreeg de Moedermavo door alle media-aandacht nationale en internationale bekendheid. Van heinde en verre, tot aan Zuid Amerika toe, kwamen groepen geïnteresseerden kijken; door het raam van de klasdeur keken ze met bewondering naar de moeders die aandachtig de lessen volgden.

Legendarisch waren de diploma-uitreikingen met aansluitend feest tot zonsopgang en de schoolreisjes naar het buitenland zoals naar Londen, Parijs en naar Oost- en West Berlijn. Voor het eerst ‘alleen’ op pad met veertig dames, Anton Remmers en de leraar Duits met de bus naar Königswinter. Het bezoek van koningin Beatrix. Om nooit te vergeten!

Voor Anton Remmers was het niet gemakkelijk van de bestaande regels van het Ministerie van Onderwijs af te wijken. Terwijl de docenten alle zeilen moesten bijzetten om het rooster en de voorzieningen rond te krijgen, was de directeur in zijn kamertje bezig met het Ministerie voor het aanpassen van de regels en voor financiële ondersteuning, onder het motto: ‘Eerst maar de lessen draaien, dan kijken we wel of we er de financiën voor krijgen’.

Voor veel scholen in Nederland werd het nu ook mogelijk het volwassenen-onderwijs overdag binnen te halen. Tegenwoordig verzorgen de ROC’s (Regionale Opleidings Centrum) dit type onderwijs.

Acht jaar na de oprichting van de Moedermavo ging Ridder in de Orde van Oranje Nassau Anton Remmers met pensioen en in 2000 is hij overleden.

Midden in het dorp Middenmeer staat een monument dat aan de oprichter gewijd is - het Moedermavomonument. Oud-leerlingen, oud-docenten en andere sympathisanten uit de regio hebben dit monument financieel mogelijk gemaakt. Het bestaat uit een gestileerde feniks, die van het gesloopte mavo-gebouw bewaard is gebleven, en op een sokkel geplaatst is.

De Stichting Moedermavomonument houdt het gedachtegoed van Anton Remmers in leven. De ontwikkelingen zijn te volgen op www.moedermavomomument.nl

Examenklas Moedermavo 1981

Beste oud-leerlingen van de Moedermavo,

De Stichting Moedermavomonument is van plan alle foto's en informatie te verzamelen uit de Moedermavotijd. Graag willen wij deze informatie ontvangen op e-mail adres: janvanbueren@hotmail.com. Te zijner tijd hebben we dan een overzicht beschikbaar die door iedereen bekeken kan worden.

De Stichting Moedermavomonument heeft vergevorderde plannen om samen met de Ariëns-mavo direct na de zomervakantie van 2013 een reünie in Middenmeer te organiseren.

Raadpleeg geregeld de web-site!


Constructie van het Moedermavomonument.            LTO Willy Rispens, Jan Miedema, Jan van Bueren
v.l.n.r Dolf van der Veldt, Ben Veer, Jan van Bueren

Moeder Mavo Monument is medemogelijk gemaakt door:
Revolutie in Onderwijs - Claire Boonstra
www.claireboonstra.com
Voor het terugluisteren van een nieuwe kijk op onderwijs van Claire Boonstra klik op de link: www.radio1.nl/terugluisteren/tijd?terugluisteren_dag=2012-11-28&terugluisteren_hour=0.
Tuin van Middenmeer
www.detuinvanmiddenmeer.nl
Tichem Bouw- en Aannemingsbedrijf B.V.
www.tichem.nl
J.A.M. Pater Buro voor Ontwerp en Konstrukties
www.jampater.nl
Silvis & Vos Accountants & Belastingadviseurs
www.silvos.nl
Beentjes B.V. Bouw- & Aannemingsbedrijf
www.beentjes.com
RotaryClub Medemblik- Koggeland
www.rotary.nl/medemblikkoggenland
Designer Ontwerper Ben Veer / Tiny Beemsterboer
www.interaktie-buro.nl
ZakenClub Middenmeer
www.middenmeer.nl
MEERHOEVE Catering & Horecaverhuur
www.meerhoeve.net
Carnavals Vereniging ‘De Meerkoetelaars’
www.meerkoetelaars.nl
Schoolbank
SchoolBank.nl
Landbouw LTO Land en tuinbouw Organisatie
www.lto.nl
Oranje Vereniging Middenmeer
www.oranjeverenigingmiddenmeer.nl
PCB De Wegwijzer
www.pcbdewegwijzer.nl
Openbare School De Peppel
www.obsdepeppel.com
R.K. Titus Brandsma School
www.rkbstitusbrandsma.nl
Brede School Middenmeer
bredeschoolmidd.hyves.nl/
Henk Cornelissen
www.wieringercourant.nl
Dolf van der Veldt :
www.stagepartner.nl
www.stageaccompany.com
www.greensand.nl
Quote ‘Cradle to Cradle’
Join The Future en Pick it up!
www.hope-xxl.com
Zari FlowerBulbs
www.ZariFlowerbulbs.nl
BloemenGrootHandel Haaksma
Annemarie Haaksma a.j.haaksma@tiscali.nl
Tegelzetbedrijf De Jong
Stevinstraat 3
1775 BP Middenmeer telefoon: 0227-501657
Dutch Productions
www.dutchproductions.nl/
Stichting ‘De Oude Beurs'